RESEARCH CENTRE FOR BRAIN INJURY REHABILITATION

HOME ABOUT ReCBIR GOALS NETWORK PROJECTS EDUCATION PUBLICATIONS LINKS CONTACT  
   
   
  ReCBIR    
       
  att. Jesper Mogensen    
  DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, UNIVERSITY of COPENHAGEN    
  Oester Farimagsgade 2A    
  DK - 1353 Copenhagen K    
  Denmark    
  email:jesper.mogensen@psy.ku.dk    
  tlf.   ++45 35324873    
  fax. ++ 45 3534802